18 de mayo de 2012

Ramón Rodríguez, Félix Duque, Juan M. Navarro Cordón, et al. - Videos de unas conferencias sobre la recepción de HeideggerEntre los días 3 y 4 de junio de 2009 tuvieron lugar las jornadas: Recepcións de Heidegger en Galicia, propiciadas por el Consello da Cultura Galega (Vid. Información acerca de estas jornadas). Las diferentes sesiones y conferencias fueron grabadas en video y están disponibles ahora en el canal de la plataforma de videos youtube del propio Consello da Cultura Galega. Entre los conferenciantes se cuentan, por ejemplo, Ramón Rodríguez ("La recepción de Heidegger en Europa") o Félix Duque ("Heidegger y la filosofía").
El  Programa de conferencias fue el siguiente:

RAMÓN RODRÍGUEZ: A recepción de Heidegger en Europa (video)
ANDRÉS TORRES QUEIRUGA: Heidegger en Galicia: a presenza de Heidegger na filosofía da saudade de R. Piñeiro (video)
CARLOS FERNÁNDEZ: A recepción de Heidegger no ensaísmo galego de posguerra (video)
BASILIO LOURENÇO: A recepción de Heidegger na Galicia democrática: diversidade dun influxo (video)
J. M. NAVARRO CORDÓN: A recepción de Heidegger en España (video
FÉLIX DUQUE: Heidegger e a filosofía (video) (Video del debate final con la participación de F. Duque y J.M. Navarro Cordón) 

M. Heidegger foi, sen dúbida, unha das figuras filosóficas que máis influíu na cultura galega do século pasado. Celestino Fernández de la Vega, X. Rof Carballo, Domingo García-Sabell e o propio Ramón Piñeiro, na posguerra, tiveron como pano de fondo do seu labor intelectual o pensamento do filósofo alemán; e, xa posteriormente, a súa influencia déixase notar de modo máis difuso nos escritos de autores recentes. Estas xornadas pretenden examinar a diversa influencia en Galicia do pensamento de M. Heidegger, distinguindo dous momentos na recepción do seu pensamento, o primeiro na posguerra e o segundo na democracia. Por que nos anos 50 en Galicia se recibe preferentemente a Heidegger e non a outro autor? Que tipo de recepción establece a tradición galeguista con Heidegger e desde que presupostos? Bebeu a filosofía da saudade de Ramón Piñeiro directamente de Heidegger ou foi a súa unha relación máis ben lateral e epidérmica? Que Heidegger se recibe despois e desde que tradicións? Velaquí algunhas das preguntas que tratarán de responder estas xornadas. Esta esculca ficaría eivada se non se acudise ao contexto europeo e español da época para explicar a difusión polimorfa do pensamento dun dos filósofos máis importantes do século XX.

Via Efimero. Escombrera filosófica.-

...

Entradas relacionadas1 comentario:

Rafa dijo...

Tal vez próximamente el ayuntamiento, por ejemplo, de Amoeiro, Burela o Betanzos proponga unas charlas sobre la influencia de Kant en su localidad. Esta ironía no quiere restar mérito a algunas de estas conferencias, ni mucho menos a la difusión que este blog hace de ellas. Gracias por ambas cosas.